A HCM 1890 Kft. Hejőcsabai Cementgyár beindításának társadalmi, környezeti hatása


125 éve, 1890-től ebben a kerületben egy komoly értékkel bíró bányászati, mész és cementgyártási kultúra alakult ki. Generációkra visszamenőleg apáról, fiúra szállt a szakmai tudás és tapasztalat, amelyet meg kell őrizni. Valljuk, hogy a jólét alapja a munka, a munka alapú társadalom.

  1. Területhasználat, táj, környezetvédelem:

A cementgyár 1951 óta a jelenlegi telephelyen üzemel. Azóta a technológia folyamatosan cserélődött, megújult. A minőségi ugrást 1974-ben az új gyár megépítése jelentette, amely akkor is és a mai napig is a legkorszerűbbek közé tartozik, köszönhetően a folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseknek.

A Hejőcsabai Cementgyár újraindítása az évtizedek óta végzett mérések és megfigyelések alapján nem okoz káros hatást a környezetre.

A technológiába beépített legkorszerűbb zsákos porleválasztó berendezések garantálják, hogy a porkibocsájtás jóval a megengedett határérték alatt maradjon. Korszerű, szelektív, nem katalitikus redukáló (SNCR) technológia segíti az NOx terhelés környezetre gyakorolt hatásának csökkentését.

Az európai és hazai szabályozással összhangban a gyár rendelkezik olyan folyamatos emisszió mérőberendezéssel, amely méri a törvény által előírt kibocsátási értékeket. Folyamatos monitorozás történik a por, NOx, SO2, CO, HCl, TOC, O2 (V/V%), CO2 (V/V%) emissziós komponensekre. Ezek az adatok valós időben fognak megjelenni a hatóságnál és a gyár főportáján is egy kijelző monitoron. Így folyamatosan nyomon követhetőek lesznek a kibocsájtási értékek.

Az immissziós terjedési modell számítások szerint a talajszinten kialakuló szennyező anyag koncentrációk a korábbi termelési tapasztalatokkal egyezően az egészségügyi immissziós határértékek alatt maradnak.

A gyár újraindításának az egészségére és a tájra gyakorolt hatása nem jár a hatásterületek használhatóságának megváltozásával. A HCM 1890 Kft. harmonikus részévé akar válni Miskolc város GREEN CITY jellegének. Hosszú távon együtt kíván működni a GREEN CITY mozgalommal..

  1. Cementgyári munkaerőigény:

A foglalkoztatottak létszámát tekintve a cementgyár a miskolci vállalatok között nagynak számít. 125 éves fennállása óta megbízhatóan, generációkat átölelően munkahelyeket teremt az utánpótlás szakembergárda részére.

A gyár újraindulásának hírére közel 1000 álláspályázat érkezett be annak ellenére, hogy álláshirdetések még nem jelentek meg a médiákban.

A gyár egykemencés üzemvitel esetén 308, kétkemencésnél 344 főnek biztosít közvetlen munkalehetőséget, amivel nagyban javítja a régi szakembergárda életminőségét, akik idősebb koruk, cementgyártáshoz kötődő szakmai tapasztalatuk miatt nehezen (rosszabb feltételekkel), vagy egyáltalán nem tudtak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

A Hejőcsabai Cementgyár az iparág jellegéből adódóan munkát biztosít a kapcsolódó helyi vállalkozásoknak (pl. árufuvarozók, külső karbantartók, alapanyag előállítók, speciális szakcégek), és ezeken keresztül megközelítőleg további 600 munkahelyet teremt a korábbi tapasztalatok és az előzetes számítások alapján.

Mindent összevéve kb. 1800 fő (500-600 család) életében hoz pozitív változást a cementgyár beindulása.

 

  1. Képzési együttműködés, támogatás

A HCM 1890 Kft. képzési együttműködési megállapodást kíván kötni a helyi szakképző iskolákkal, szakközépiskolákkal, egyetemmel a jól képzett szakember utánpótlás biztosítása érdekében.

Társaságunk tervezi tanműhely létesítését, mely által duális képzés keretében erős gyakorlati bázissá válhat.